Tehnički Remontni Zavod Hadžići - Bosna i Hercegovina
Tehnički Remontni Zavod Hadžići

Za investitore

Ukoliko ste zainteresirani za investicije u Tehnički Remontni Zavod Hadžići
Novosti TRZH

JAVNI POZIVI:

Broj: 1-1-0156/2018
Datum:28.02.2018

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 1-1-957 od 06.12.2017 Uprava društva objavljuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA PARTNERSTVA U PROJEKTIMA


1. PARTNER

Naziv: Tehnički Remontni Zavod Hadžići d.d. Hadžići.
Adresa: Ulica "6.Marta" 82 71240 Hadžići
ID Broj: 4200357060005
PDV Broj: 200357060005
Porezni Broj: 01280329
Sudski Registar: UF/I-292/02
Telefon:00 387 33 420 324
Fax:00 387 33 420 149
Adresa elektronske pošte: info AT trz.ba
Kontakt osoba: Meho Rekić


2. PREDMET PARTNERSTVA

Financiranje projekata kandidiranih od strane Partnera iz oblasti registrirane djelatnosti i ovlaštenja.
Prezentacija projekata u prostorijama TRZ Hadžići po prijemu pisma interesa u skladu sa zakonskim propisima.


3. VRIJEDNOST PROJEKTA

Ulaganje se vrši po projektima i za svaki projekat se ugovara investicija.
Podjela imovinskih prava i rizika partnera vrši se iz učešća dobiti.


4. OBEZBJEĐENJE ULAGANJA

Partner obezbeđuje adekvatnu hipoteku.


5. TRAJANJE PROJEKTA

144 mjeseca, ili 12 godina od investicije.


6. Uslovi učešća

Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica, koja dokažu tehničku i profesionalnu sposobnost investiranja.


7. Metoda postupka

Kompetitivni dijalog u četiri faze, I Faza: Prijava, II Faza: predkvalifikacija, III Faza: Odabri privatnog partnera, IV Faza: Ugovaranje.
Kriterij za izbor privatnog partnera je ekonomski najpovoljnija ponuda.


8. ROK

Rok za prijem zahtjeva nije ograničen i vrijedi do okončanja financiranja kandidiranih projekata.
Pismo interesa o partnerstvu može se dostaviti putem klasične pošte, putem elektronske pošte, putem faxa ili lično na protokol.

Partner zadržava pravo, bez obaveze prema ponuđačima, da ovaj Javni poziv otkaže, dopuni ili izmjeni u cijelosti ili u jednom njegovom djelu. Sve troškove učešća u ovom Javnom pozivu snose ponuđači bez prava na naknadu bilo kakvih troškova od strane Partnera.


Uprava društva

Covid19 oprema

Covid19 medicinska oprema TRZH


Konkursi za posao

Arhiva TRZH

Trenutno otvorene pozicije: Zastitar (6 izvrsilaca)