Tehnički Remontni Zavod Hadžići - Bosna i Hercegovina
Tehnički Remontni Zavod Hadžići

Javni poziv: Aukcijska prodaja 126

Aukcija ce se obaviti u aukcijskom centru Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine 20.08.2020.
Novosti TRZHJAVNI POZIV:


Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora preduzeća „Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići broj: NO-00031/2020 od 01.07.2020. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:


J A V N I P O Z I V
za učešće na aukcijskoj prodaji broj 126

(http://www.apf.gov.ba/aktuelna-prod/aukcije/0/?id=3434)

Prodavac:„Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa: Ulica “6. mart” b.b., Hadžići, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca: 4200357060005


Šifra predmeta: 11000320
Naziv predmeta prodaje: 1. Poslovne zgrade u privredi 1,2,3,4,5 sa ostalim neplodnim zemljištem u ukupnoj površini od 4.591 m² k.č. 1125/23 i poslovna zgrada u privredi i ostalo neplodno zemljište u ukupnoj površini od 4.340 m², k.č. 1125/24, sve upisano u zk.ul 812 KO Hadžići.Ukupna površina 8.931 m²
Početna cijena (KM): 1.138.005,00
Depozit (KM): 100.000,00
Naknada za učešće (KM): 100,00

Šifra predmeta: 11000321
Naziv predmeta prodaje: 2. Poslovna zgrada u privredi 1 i ostalo neplodno zemljište, k.č. 1125/28, zk.ul. 812, KO Hadžići,u ukupnoj površini od 5.780 m²
Početna cijena (KM): 799.470,00
Depozit (KM): 79.947,00
Naknada za učešće (KM): 100,00

Šifra predmeta: 11000318
Naziv predmeta prodaje: 3. Elektroenergetski objekat i ostalo neplodno zemljište, k.č. 1125/29, zk.ul. 812,KO Hadžići,ukupne površine 21 m²
Početna cijena (KM): 5.978,28
Depozit (KM): 597,80
Naknada za učešće (KM): 59,70

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 04.08. do 12.08.2020. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija će se održati 20.08.2020.godine u aukcijskom centru Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 7, Sarajevo prema slijedećem rasporedu:

– za predmet prodaje pod rednim brojem 1. u 11:00 sati

– za predmet prodaje pod rednim brojem 2. u 12:00 sati

– za predmet prodaje pod rednim brojem 3. u 13:00 sati

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 12.08.2020. godine do 16:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).
Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:
Kontakt osoba u preduzeću: Čengić Elvira 062 346 881
Kontakt osoba u Agenciji: Talić Fikret 033 586 238
Kontakt osoba u Agenciji: Čongo Sabaheta 033 586 250


DOPUNU REGISTRA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE

Na osnovu Odluke o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 77/10, 78/13, 95/15 i 96/18), a u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća-Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09), Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljuje:

DOPUNU REGISTRA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE

Šifra predmeta 11000320
Naziv predmeta prodaje1. Poslovne zgrade u privredi 1,2,3,4,5 sa ostalim neplodnim zemljištem u ukupnoj površini od 4.591 m², k.č. 1125/23 i poslovna zgrada u privredi i ostalo neplodno zemljište u ukupnoj površini od 4.340 m², k.č. 1125/24, sve upisano u zk.ul 812 KO Hadžići. Ukupna površina 8.931 m²
Početna cijena (KM)1.138.005,00
Metod prodaje:Aukcija

Šifra predmeta 11000321
Naziv predmeta prodaje2. Poslovna zgrada u privredi 1 i ostalo neplodno zemljište, k.č. 1125/28, zk.ul. 812, KO Hadžići,u ukupnoj površini od 5.780 m²
Početna cijena (KM)799.470,00
Metod prodaje:Aukcija

Uprava društva

Covid19 oprema

Covid19 medicinska oprema TRZH


Konkursi za posao

Arhiva TRZH

Trenutno otvorene pozicije: Zastitar (6 izvrsilaca)